Ngày 17 tháng 10 năm 2021
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Hello from PortalLibraryCommon!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3338
Đã truy cập : 45620990

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2021) như sau: