Ngày 17 tháng 8 năm 2022
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4359
Đã truy cập : 68884495

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8 năm 2022 để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.