Ngày 27 tháng 9 năm 2022
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3430
Đã truy cập : 72484289

Ngày 17 tháng 9 năm 2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.