Hội nghị công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố

16/10/2021 14:53 Số lượt xem: 189

Sáng 15/10, tại trụ sở UBND thành phố, Đoàn thanh tra Sở Tài chính tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, niên độ ngân sách năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường có Quyết định thanh tra.

 
 

Theo Quyết định số 233 ngày 13/10/2021 của Sở Tài chính, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh với các nội dung: Thanh tra việc chấp hành các chế độ của Nhà nước về quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác; việc chấp hành chế độ kế toán và Luật kế toán, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thời điểm thanh tra: Năm 2020, những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra trước và sau thời điểm thanh tra. Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Về thành viên đoàn thanh tra gồm 08 người, trong đó ông Hoàng Công Nam, Chánh thanh tra sở Tài chính làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chu Thanh Hải thống nhất với Quyết định  và Kế hoạch của Thanh tra Sở Tài chính. Đồng thời, đề nghị các đơn vị được thanh tra cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra; bố trí địa điểm và các điều kiện cần thiết, chủ động phối hợp với Đoàn trong quá trình làm việc để cuộc thanh tra thực hiện đúng tiến độ, mục đích và yêu cầu đề ra./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh