Chi bộ Trung tâm đăng kiểm sinh hoạt chuyên đề quý 4 năm 2023

09/11/2023 11:13 Số lượt xem: 202

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Chi bộ, ngày 07/11/2023, Chi bộ Trung tâm tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý 4 năm 2023 với chủ đề: “Quản lý sử dụng trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đổi mới’’.

Đ/c Phạm Thanh Phương - Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị

Tham dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Phạm Thanh Phương, Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ cùng toàn thể Đảng viên của Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phạm Thanh Phương, Bí thư chi bộ đã nhấn mạnh mục đích của buổi sinh hoạt chuyên đề và yêu cầu đảng viên được phân công trình bày chuyên đề ngắn gọn, rõ ràng nội dung, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ chú ý lắng nghe, có ý kiến trao đổi, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo quản, sử dụng trang thiết bị giúp phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro về hư hỏng, tăng tuổi thọ của thiết bị, giảm chi phí sửa chữa và mua sắm thay thế, tăng nguồn thu nhập cho VC-NLĐ đơn vị.

Nội dung chuyên đề cụ thể gồm.

  Phần I: Đặt vấn đề

Cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm bao gồm: mặt bằng; nhà xưởng; nhà văn phòng; bãi đỗ xe; đường nội bộ; dây chuyền kiểm định; phần mềm, thiết bị thông tin, lưu trữ truyền số liệu; hệ thống giám sát hoạt động kiểm định và thông tin niêm yết để đáp ứng việc kiểm định phương tiện GTVT.

Trang thiết bị là những nguồn lực chính góp phần mang lại thành công to lớn trong hoạt động của đơn vị, vì vậy công tác quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị cần được quan tâm đúng mức, là yêu cầu tất yếu trong quá trình hoạt động kiểm định.

Toàn cảnh hội nghị

Phần II. Nội dung

Dựa trên cơ sở thực tế của đơn vị đưa ra thực trạng sử dụng, quản lý, kiểm tra, đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng trang thiết bị, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình sử dụng thiết bị tại đơn vị từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể:

Đối với các tổ chức đoàn thể:

Tuyên truyền về tác dụng và giá trị của việc quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị để giúp VC-NLĐ có sự nhìn nhận đúng đắn, đánh giá khách quan về công tác quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị đúng quy trình.

Nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động đơn vị về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị đối với công tác kiểm định phương tiện GTVT.

Đối với Phòng, Ban:

Đưa tiêu chí quản lí, sử dụng, bảo quản trang thiết bị của Phòng, Ban vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng tháng để VC-NLĐ luôn có ý thức tìm hiểu về tác dụng và giá trị từng loại thiết bị; Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho VC-NLĐ được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về sử dụng thiết bị. Khuyến khích VC-NLĐ tự tìm hiểu, tự nghiên cứu tài liệu về thiết bị; Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng cho VC-NLĐ về vai trò, tác dụng, hiệu quả của từng loại thiết bị trong việc nâng cao chất lượng kiểm định.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị của Phòng, Ban mình quản lý; Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo quản, sử dụng thiết bị, đồng thời phê bình và nhắc nhở những tập thể, cá nhân còn hạn chế trong việc quản lí và sử dụng thiết bị. Tăng cường tinh thần trách nhiệm, ý thức thực hành tiết kiệm của VC-NLĐ trong việc quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị.

Yêu cầu VC-NLĐ phải có trách nhiệm, nghĩa vụ giữ gìn và bảo quản thiết bị. Việc giữ gìn bảo quản thiết bị cần đảm bảo về yêu cầu kĩ thuật, chất lượng của thiết bị làm việc.

Nâng cao nhận thức của VC-NLĐ trong việc bảo quản, sử dụng thiết bị, có ý thức giữ gìn thiết bị trong quá trình sử dụng; nắm vững các thao tác kĩ thuật, quy trình sử dụng, tính năng của thiết bị. Cần sắp xếp các thiết bị một cách ngăn nắp, trật tự, khoa học phù hợp với yêu cầu của công tác bảo quản, sử dụng và đảm bảo vệ sinh thiết bị có hiệu quả, tiện ích cho người sử dụng. Các vị trí sử dụng thiết bị thường xuyên kiểm tra thiết bị, đưa ra các phương án bảo quản thiết bị hợp lí, khoa học nhằm tăng cường tuổi thọ của thiết bị, đáp ứng các yêu cầu về kĩ thuật, chất lượng của thiết bị.

Đối với Tổ quản lý thiết bị:

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc quản lí, sử dụng, bảo quản thiết bị của VC-NLĐ tại các vị trí làm việc nhằm xem xét, đánh giá quá trình quản lí, sử dụng thiết bị có hiệu quả hay không từ đó chỉ ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế để khắc phục trong quản lí, sử dụng thiết bị. Kiểm tra nhằm phát hiện các tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng, sáng tạo trong quản lí, sử dụng thiết bị để kịp thời động viên, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời có biện pháp nhắc nhở, xử lí phù hợp những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ những yêu cầu về sử dụng thiết bị.

Tăng cường quản lí việc bảo quản, trang bị, cung ứng thiết bị làm việc nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất về trang bị thiết bị làm việc và bố trí thiết bị cho VC-NLĐ sử dụng phải luôn trong trạng thái tốt nhất, đầy đủ và sẵn sàng phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

Xây dựng các hồ sơ sổ sách quản lí, kiểm tra thiết bị, theo dõi việc sử dụng thiết bị của Phòng, Ban. Qua đó đánh giá về hiện trạng của thiết bị, đưa ra các giải pháp hợp lí cho việc bảo quản, bổ sung trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phần III. Tổ chức thực hiện.

  Trong phần thảo luận, các đồng chí tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề đã phát biểu ý kiến trao đổi, phân tích, đưa ra một số giải pháp phù hợp với các vị trí sử dụng thiết bị, giúp người nghe ý thức và thấy được trách nhiệm cụ thể của từng Đảng viên trong việc thực hiện bảo quản, sử dụng trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thành công tốt đẹp và thực sự có ý nghĩa./.

 

Nguyễn Đức Trăng
Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 3389
Đã truy cập : 119566311