Hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh)

15/03/2023 11:32 Số lượt xem: 374

Chiều 10/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án ĐTXD đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai dự án. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai đường Vành đai 4 – địa phận tỉnh Bắc Ninh

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh)

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án ĐTXD đường Vành đai 4, tỉnh Bắc Ninh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổng mức đầu tư dự án thành phần 1.3, công tác tổ chức thực hiện các khu tái định cư và cải tạo, mở rộng nghĩa trang phục vụ GPMB; nguồn vật liệu cung cấp cho dự án.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải về tình hình triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội đến nay, UBND các huyện và thành phố Bắc Ninh đã cung cấp số liệu GPMB và khái toán chi phí GPMB đối với dự án thành phần 1.3. Tổng diện tích đất cần thu hồi trong phạm vi dự án, khu tái định cư, cải tạo mở rộng nghĩa trang và đất dành cho di dời hệ thống điện cao thế là 389 ha. Tỉnh đã trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở hạng mục dịch chuyển đường điện 110kV – 500kV và đang tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.3; đang hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Đối với dự án thành phần 2.3, đã trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Đ/c Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở GTVT báo cáo tình hình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh)

Để bảo đảm tiến độ của dự án, cơ quan chức năng đề nghị Ban Chỉ đạo chấp thuận việc giao Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông thực hiện các hạng mục công việc có tính chất liên vùng; phần việc còn lại giao các địa phương thực hiện; chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn UBND các địa phương thực hiện các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ GPMB. Công bố giá vật tư vật liệu kịp thời, sát thực tế để làm cơ sở lập tổng mức đầu tư của dự án; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt trích đo bản đồ địa chính...

Các thành viên Ban Chỉ đạo cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương phân tích nguyên nhân chậm tiến độ so với kế hoạch; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ của Dự án.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn kết luận các nội dung hội nghị

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò của dự án Vành đai 4- Vùng Thủ đô Hà Nội là công trình giao thông quan trọng, tạo không gian và dư địa phát triển mới cho tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh, các huyện và thành phố Bắc Ninh; Các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm để thực hiện và đẩy nhanh tiến độ Dự án.

- Đối với dự án thành phần 1.3: Thống nhất đưa dự án Tái định cư, mở rộng nghĩa trang ra khỏi dự án thành phần 1.3; Ban QLDA XDGT Bắc Ninh, đơn vị tư vấn phối hợp với UBND các huyện và thành phố Bắc Ninh tiếp tục rà soát các diện tích, loại đất, tài sản trên đất, đơn giá áp dụng phương án GPMB đảm bảo tổng mức đầu tư không vượt tổng mức đầu tư của Dự án thành phần 1.3 theo Nghị quyết 56/2022/QH15 của Quốc hội. Tiến hành song song công tác lập và thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án thành phần 1.3 với công tác thẩm định, phê duyệt dự án thành phần 1.3; Đồng thời, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, trên cơ sở đề xuất của UBND các địa phương, tham mưu Tờ trình về việc các dự án Tái định cư phục vụ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Sở Xây dựng: Tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu đơn giá vật tư vật liệu; Chủ trì hướng dẫn các địa phương thực hiện (đẩy nhanh, rút ngắn thời gian các thủ tục) lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các khu tái định cư, cải tạo nghĩa trang phục vụ công tác GPMB;

- Sở Tài Nguyên và Môi trường nghiên cứu rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt trích đo bản đồ địa chính; cập nhật, bổ sung Danh mục kế hoạch sử dụng đất; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Chủ đầu tư và các địa phương xác định vị trí di dời các Trạm bơm trong phạm vi GPMB.

- Về tiến độ thực hiện Dự án: Sở GTVT Bắc Ninh chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thẩm định trình phê duyệt Dự án; đảm bảo phê duyệt các Dự án thành phần (1.3, 2.3) trong tháng 3/2023, để đáp ứng tiến độ GPMB và khởi công công trình vào tháng 6/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Hoàng Đại Cương
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT

Thống kê truy cập

Online : 8169
Đã truy cập : 138210952