Thông báo phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Rạng rỡ miền Quan họ” năm 2019 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh.

21/02/2019 11:25 Số lượt xem: 316

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia trên các tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Ninh được thông suốt, tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Rạng rỡ miền Quan họ”; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án phân luồng giao thông tại một số tuyến đường như sau:

Bình đồ giao thông các tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

1. Cấm các phương tiện tham gia giao thông trên các đoạn đường.

- Trên đường Lý Thái Tổ, đoạn từ đường Nguyên Phi Ỷ Lan đến đường Kinh Dương Vương;

- Trên đường Hai Bà Trưng, đoạn từ đường Nguyên Phi Ỷ Lan đến đường Kinh Dương Vương;

-  Trên đường Kinh Dương Vương, đoạn từ Nguyễn Gia Thiều đến đường Lý             Thái Tông;

- Trên đường Phù Đổng Thiên Vương từ đường Nguyễn Gia Thiều đến đường Lý Thái Tông;

2. Phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông đi trên các tuyến đường có đoạn bị cấm.

2.1. Đường Lý Thái Tổ:

Các phương tiện tham gia giao thông đi theo hướng đường Lý Thái Tổ (hướng từ Ngã 6 đến đường Kinh Dương Vương) → rẽ phải vào đường Nguyên Phi Ỷ Lan → rẽ trái vào đường Lý Thái Tông → đường Kinh Dương Vương; hoặc các phương tiện tham gia giao thông rẽ trái vào đường Nguyên Phi Ỷ Lan →rẽ phải vào đường Nguyễn Gia Thiều → đường Kinh Dương Vương.

2.2. Đường Hai Bà Trưng:

Các phương tiện tham gia giao thông đi theo hướng đường Hai Bà Trưng (hướng từ đường Lê Văn Thịnh đến đường Kinh Dương Vương) → rẽ phải vào đường Nguyên Phi Ỷ Lan → rẽ trái vào đường Lý Thái Tông → đường Kinh Dương Vương; hoặc các phương tiện tham gia giao thông rẽ trái vào đường Nguyên Phi Ỷ Lan → rẽ phải vào đường Nguyễn Gia Thiều → Kinh Dương Vương.

2.3. Đường Kinh Dương Vương:

Các phương tiện tham gia giao thông đi trên đường Kinh Dương Vương (hướng từ đường Ngô Gia Tự đến đường Đấu Mã) → rẽ phải vào đường Nguyễn Gia Thiều → rẽ trái vào đường Nguyên Phi Ỷ Lan  → rẽ trái vào đường Lý Thái Tông → rẽ phải vào đường Kinh Dương Vương  → đường Đấu Mã. Các phương tiện hướng đi từ đường Đấu Mã đến Ngô Gia Tự đi theo chiều ngược lại.

2.4. Đường Phù Đổng Thiên Vương:

Các phương tiện tham gia giao thông đi trên đường Phù Đổng Thiên Vương (hướng từ đường Ngô Gia Tự đến đường Hàn Thuyên) → rẽ vào đường Nguyễn Gia Thiều → rẽ trái vào đường Nguyên Phi Ỷ Lan → rẽ trái vào đường Lý Thái Tông → rẽ phải vào đường Phù Đổng Thiên Vương → đường Hàn Thuyên. Các phương tiện hướng đi từ đường Hàn Thuyên  đến Ngô Gia Tự đi theo chiều ngược lại.

3. Thời gian phân luồng.

  • Từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 21/02/2019.
  • Từ 15 giờ 00 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 23/02/2019.

(Riêng tại một số nút: Ngã ba đường Kinh Dương Vương giao đường Hai Bà Trưng, Ngã ba đường Kinh Dương Vương giao với đường Lý Thái Tông và ngã ba đường Lý Thái Tổ giao với đường Phù Đổng Thiên Vương thời gian phân luồng từ 12 giờ 00 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 23/02/2019).

 Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh  thông báo cho các tổ chức, cá nhân và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông biết và thực hiện./.

Đính kèm file (Tải về)

Lê Xuân Lộc
Nguồn: Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông

Thống kê truy cập

Online : 7216
Đã truy cập : 138214779