Thống kê truy cập

Online : 5019
Đã truy cập : 80628358

Trong hai ngày 24-25/11/2022 Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Lương Tài chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Phú Hòa năm 2022.

Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Về việc lấy ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lương Tài   433

Từ ngày : 20/10/2022
Đến ngày : 20/11/20222

Về việc lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lương Tài   290

Từ ngày : 20/10/2022
Đến ngày : 20/10/20223

lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021   770

Từ ngày : 20/01/2022
Đến ngày : 25/01/20224

TB Về việc lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lương Tài   709

Từ ngày : 04/02/2021
Đến ngày : 04/03/2021

5

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; TÍCH CỰC ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, KHAI THÁC TIỀM NĂNG, LỢI THẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG, TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG HUYỆN LƯƠNG TÀI TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU (Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025)   903

Từ ngày : 04/06/2020
Đến ngày : 20/06/2020

6

TB V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Lương Tài năm 2019   619

Từ ngày : 03/10/2019
Đến ngày : 18/10/2019

7

TB V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019   605

Từ ngày : 03/09/2019
Đến ngày : 06/09/2019

8

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018   631

Từ ngày : 12/11/2018
Đến ngày : 15/11/2018

Trang 1/1|<<1