Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị họp Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028

08/09/2023 09:15 Số lượt xem: 284

Ngày 31/8/2023, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Ngô Đức Thành, Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành cùng các đồng chí ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Ảnh tại hội nghị
 

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của Đ/c Ngô Đức Thành, Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành; các đồng chí trong Ban chấp hành đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo các văn bản của BTV, BCH, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2023-2028: Quy chế làm việc của BCH, BTV Công đoàn Ngành; Nghị quyết phân công nhiệm vụ của uỷ viên BCH, BTV khoá VI; Chương trình toàn khoá của BCH Công đoàn ngành khoá VI; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành; Nghị quyết phân công nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành; Chương trình toàn khóa của Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành; Quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng, phân công nhiệm vụ của Ban Nữ công quần chúng công đoàn ngành.

Hội nghị cũng đã bàn và thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn trong tháng 9 năm 2023.

 

 

Vương Thùy Trang
Nguồn: Công đoàn ngành

Thống kê truy cập

Online : 8106
Đã truy cập : 138209365