Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thành công tốt đẹp

17/10/2022 20:22 Số lượt xem: 377

Ngày 13/10/2022 tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đ/c Nguyễn Xuân Cường, Cục Trưởng Cục đường bộ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc nâng cao chất lượng trong khai thác, sử dụng và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Quyết định số 1218/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Ngày 13/10/2022 tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường chủ trì, cùng các Phòng chuyên môn của Cục Đường bộ Việt Nam, Chi cục QLĐTXD đường bộ, Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, Các doanh nghiệp quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, cao tốc, Các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT quốc lộ, cao tốc, cầu tham dự. Đoàn tỉnh Bắc Ninh gồm Lãnh đạo Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Công ty cổ phần xây dựng đường bộ 248-Cienco1, Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông Thành Nam). Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, đây là Hội nghị có nội dung rất quan trọng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần có sự thay đổi về tư duy, nâng cao chất lượng cầu, đường; đảm bảo an toàn trên toàn hệ thống quốc lộ; bên cạnh đó phải có sự phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ giữa chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu; đồng thời rà soát công tác bảo trì để phân cấp phù hợp, từ cục, khu đến các Sở Giao thông vận tải.

Đ/c Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý, bảo trì kết cấu HTGT trình bày báo cáo
 

Tại Hội nghị, Ông Lê Hồng Điệp_Trưởng phòng Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đã trình bày báo cáo chuyên đề “Nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông”, báo cáo đã nêu được tình hình quản lý chất lượng bảo trì đường bộ, các đề xuất kiến nghị trong công tác bảo trì đường bộ.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe các tham luận của đại diện cơ quan: Cơ quan quản lý đường bộ (Khu quản lý đường bộ IV “Bảo trì hệ dây văng trong công trình cầu dây văng: Thực trạng và giải pháp”,…), Các Sở Giao thông vận tải được uỷ quyền quản lý quốc lộ (Sở Giao thông vận tải Điện Biên “Một số giải pháp về phân cấp, phân quyền nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong tình hình mới”,…), Các doanh nghiệp bảo dưỡng thường xuyên.

Đoàn Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đã tham gia tích cực vào các nội dung của Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, góp phần vào thành công chung của Hội nghị do Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức.

Kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã phối hợp, giúp đỡ Cục Đường bộ Việt Nam (trước đây là Tổng cục Đường bộ Việt Nam) trong thời gian qua. Các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đơn vị tại Hội nghị, Cục trưởng giao Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Cục trong tháng 10/2022.

 

Nguyễn Đức Thuận
Nguồn: Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông

Thống kê truy cập

Online : 6696
Đã truy cập : 84869971