Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

31/10/2023 16:17 Số lượt xem: 131

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 16 – Dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B mới, đoạn nối QL.17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Giai đoạn I, II: Đoạn từ ĐT.281 đến ĐT.285 lý trình từ Km4+00 đến Km7+00 và đoạn từ ĐT.280 mới đến QL.38 lý trình từ Km15+00 đến Km22+500), huyện Lương Tài - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát hạng mục dịch chuyển các tuyến đường dây trung, hạ và cao thế phục vụ công tác GPMB - Dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B mới, đoạn nối QL.17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Giai đoạn I, II: Đoạn từ ĐT.281 đến ĐT.285 lý trình từ Km4+00 đến Km7+00 và đoạn từ ĐT.280 mới đến QL.38 lý trình từ Km15+00 đến Km22+500), huyện Lương Tài - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh (Chủ đầu tư) đã thực hiện các bước theo quy định để lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu có liên quan trong kế hoạch, trong đó có Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 16

Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu cụ thể như sau:

1. Thông tin về gói thầu:

  • Tên gói thầu: Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 16
  • Giá gói thầu: 467.416.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm mười sáu nghìn đồng)
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thực hiện gói thầu số 16

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

  • Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư Việt Nam
  • Giá trúng thầu: 447.350.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thực hiện gói thầu số 16 (Dự kiến 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 

 

Đặng Quỳnh Thư
Nguồn: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông

Thống kê truy cập

Online : 3593
Đã truy cập : 119566656