Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn TNGT trên tuyến đường ĐT.279 lý trình Km0+050 địa bàn thành phố Bắc Ninh.

26/10/2023 10:10 Số lượt xem: 81

Sở Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo đơn vị quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên xử lý, khắc phục những vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý.

Đơn vị thi công thực hiện khắc phục tại vị trí hư hỏng 
 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường tỉnh, đường trục chính đô thị trên địa bàn Bắc Ninh. Trong quá trình kiểm tra, rà soát hiện trạng hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đường trục chính đô thị, phòng chuyên môn đã phát hiện vị trí hư hỏng của mặt đường, hệ thống thoát nước trên tuyến đường ĐT.279 tại lý trình Km0+050. Đây là vị trí mà lưu lượng xe qua lại rất lớn, lại là nút cua cong tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Phòng chuyên môn đã kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở và chỉ đạo đơn vị quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên xử lý, khắc phục ngay vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đến nay, các vị trí hư hỏng đã được xử lý đảm bảo thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông được an toàn.

Việc kịp thời kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời những hư hỏng, những bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đường trục chính đô thị góp phần đảm bảo năng lực giao thông cho các hoạt động kinh tế - xã hội và thuận lợi cho việc đi lại của người dân, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hướng tới sự hài lòng của người dân. Thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về GTVT, đồng thời nghiêm túc ghi nhận, xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết triệt để, hiệu quả những kiến nghị của cử tri góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành GTVT đã đề ra.


 

Lê Ngọc Dũng
Nguồn: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Thống kê truy cập

Online : 3490
Đã truy cập : 119573682