Số điện thoại đường dây nóng Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

28/02/2019 09:37 Số lượt xem: 5597

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh. Cụ thể:

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Hiếu - Số điện thoại: 0966168666

2. Phó Giám đốc: Ông Ngô Lương Pha - Số điện thoại: 0943929663

3. Chánh Văn phòng: Ông Tống Ngọc Đông - Số điện thoại: 0913975158

Địa chỉ: Số 16, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn: Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Online : 6554
Đã truy cập : 84864978