Chi bộ BQL các bến xe khách Bắc Ninh tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/08/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX

24/11/2022 08:04 Số lượt xem: 240

Chiều ngày 23/11/2022 Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/08/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” theo hình thức kết nối trực tuyến, được truyền trực tiếp từ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh theo hình thức trực tuyến.

Hình ảnh tại hội nghị
 

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/ĐUS ngày 18/11/2022 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung tại cơ quan Đảng ủy Sở GTVT Bắc Ninh. Tại các Chi bộ không tham gia trực tiếp đã triển khai thêm 03 điểm cầu kết nối trực tuyến tại: BQL các bến xe khách Bắc Ninh, Trung tâm Đăng kiểm PT GTVT Bắc Ninh và Trung tâm GDNN ĐL&SHLX Bắc Ninh.

Tại điểm kết nối trực tuyến Chi bộ BQL các bến xe khách Bắc Ninh do đồng chí Trần Mạnh Hùng – Chi ủy viên Chi bộ triển khai, điều hành. Chi bộ đã triệu tập 100% đảng viên và quần chúng tại đơn vị tham gia học tập và nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết.

Hội nghị đã được đồng chí Đặng Đình Tính - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Bắc Ninh trực tiếp làm báo cáo viên của Hội nghị. Qua đó, đồng chí Đặng Đình Tính đã triển khai các nội dung nội dung của Nghị Quyết số 71: Tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở, kỉ luật, kỉ cương hành chính tại cơ quan; Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đảng viên trong việc chấp hành và thưc hiện Nghị Quyết 71; Kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; Đưa việc thực hiện Nghị Quyết 71 vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Cũng tại hội nghị, toàn thể đảng viên, quần chúng đã tích cực tham gia góp ý xây dựng và thông qua chương trình hành động của chi ủy, chi bộ triển khai thực hiện  nghị quyết, nhằm cụ thể hóa các nội dung nghị quyết vào công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Kết thúc Hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng đã viết bài thu hoạch cá nhân với các nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Đặc biệt là đề xuất các biện pháp thực hiện ở Ngành, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết 71./.

 

Đỗ Duy Huệ
Nguồn: BQL các Bến xe khách Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4994
Đã truy cập : 131114454