Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX

24/11/2022 15:08 Số lượt xem: 376

Chiều ngày 23/11/2022, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đã long trọng tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/08/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” đến toàn thể các đảng viên, quần chúng ưu tú trong Đảng bộ.

Đ/c Đặng Đình Tính, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

thực hiện truyền đạt các nội dung của Nghị quyết
 

Tham dự tại hội nghị có 97 đồng chí gồm các đảng viên, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể chưa là đảng viên và quần chúng ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng của khối Văn phòng Sở, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông, Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã được kết nối trực tuyến tới 63 đồng chí đảng viên tại 04 điểm cầu các Chi bộ trực thuộc. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Ân, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.

Hội nghị đã được đồng chí Đặng Đình Tính - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Bắc Ninh trực tiếp làm báo cáo viên của Hội nghị. Qua đó, đồng chí Đặng Đình Tính đã phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung đã nêu trong Nghị quyết gồm: 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm và mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Nghị quyết nêu rõ 5 quan điểm, 5 mục tiêu chung và 16 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đồng thời đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Tiếp đến, để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết, đồng chí cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm của tập thể lãnh đạo, cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên ngành giao thông vận tải cần tập trung thực hiện, triển khai như: Tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan; Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đảng viên trong việc chấp hành và thưc hiện Nghị Quyết 71; Kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; Đưa việc thực hiện Nghị Quyết vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề… Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị đã tự nhìn nhận, xác định rõ được mục tiêu, nhiệm vụ của bản thân cần thực hiện trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Quốc Ân, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Ân đã yêu cầu các chi bộ cần tích cực, triển khai và sớm đưa Nghị quyết vào thực hiện có hiệu quả tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện việc viết bài thu hoạch gửi về Văn phòng Đảng ủy theo dõi. Nội dung được thực hiện xong trước ngày 30/11.

 

ĐTS
Nguồn: Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Online : 3740
Đã truy cập : 112846443