Chi bộ Trung tâm đăng kiểm tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2022.

24/11/2022 16:31 Số lượt xem: 337

Thực hiện văn bản số 141-CV/ĐU ngày 02/11/2022 của Đảng uỷ Sở GTVT Bắc Ninh V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022, Ngày 22/11/2022 Chi bộ Trung tâm đăng kiểm tổ chức Hội nghị để kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2022.

Ảnh tại hội nghị
 

Chi bộ căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU, ngày 22/11/2019 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK, ngày 27/11/2019 của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Trên tinh thần nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, gắn đánh giá kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quá trình kiểm điểm luôn dân chủ, khách quan, bảo đảm tính chiến đấu không nể nang, né tránh, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Kết quả đánh giá, xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 23/24 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 đảng viên không xếp loại do mới kết nạp chưa đủ 06 tháng./.

 

Nguyễn Đức Trăng
Nguồn: TT Đăng kiểm

Thống kê truy cập

Online : 4593
Đã truy cập : 112850302