Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025.

24/11/2022 12:42 Số lượt xem: 82

Chiều ngày 21/11/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị họp Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025.

Đ/c Ngô Tân Phượng –Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Cùng dự có các Đồng chí Lãnh đạo các cơ quan: Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tư Pháp; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và  huyện Yên Phong, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đ/c Nguyễn Minh Hiếu  – Giám đốc Sở GTVT – Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe Chủ đầu tư các dự án báo cáo, các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban BCĐ kết luận:

Trong thời gian qua, thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, tích cực phối hợp để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các dự án, trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cơ quan thường trực hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị gửi Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải cố định, xuyên suốt, chuyên trách nội
dung công việc được phân công để nắm bắt đầy đủ thông tin, nhiệm vụ. Từ đó
chủ động chỉ đạo, thực hiện tập trung, hiệu quả.

3. Dự án ĐTXD Cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý giao cho tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án, là cơ quan quản lý dự án và triển khai các bước tiếp theo. Trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải thường xuyên liên hệ, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động bám sát tham mứu đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện bồi thường, GPMB đảm bảo tiến độ Dự án. Xây dựng kế hoạch chi tiết các công việc tiếp theo; sớm khởi công công trình.

4. Dự án ĐTXD cải tạo và nâng cấp Cầu Hồ

- Sở Giao thông vận tải tham mưu văn bản cho UBND tỉnh báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cải tạo và nâng cấp Cầu Hồ; xong trước ngày 30/11/2022.

5. Dự án ĐTXD ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới; Dự án ĐTXD các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4.

 * Chủ đầu tư:

- Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên, Chủ đầu tư thực hiện dự án thống kê diện tích gửi UBND huyện Yên Phong, UBND thành phố Bắc Ninh, xong trước ngày 25/11/2022.

* UBND các huyện, thành phố:

- Yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trong đó có cập nhật các dự án trọng điểm ngành giao thông).

- UBND huyện Yên Phong và UBND thành phố Bắc Ninh hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, xong trước ngày 30/11/2022.

- UBND huyện Yên Phong báo cáo chi tiết khó khăn vướng mắc về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất công ích đã nêu tại Hội nghị; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường , xong trước ngày 30/11/2022.

- UBND thành phố Bắc Ninh, UBND huyện Yên Phong khẩn trương hoàn thiện phương án di chuyển mộ, phương án tái định cư; báo cáo UBND tỉnh, xong trước 30/11/2022.

* Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trong đó có cập nhật các dự án trọng điểm ngành giao thông).

- Thẩm định, trình UBND tỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên, xong trước ngày 07/12/2022.

- Hướng dẫn UBND huyện Yên Phong về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất công ích theo nội dung báo cáo; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, xong trước ngày 07/12/2022.

- Chủ trì, tổng hợp báo cáo cùng với các dự án khác về nội dung bồi thường, hỗ trợ đất giao trái thẩm quyền.

* Sở Xây Dựng

- Trên cơ sở hướng dẫn UBND huyện Yên Phong điều chỉnh hợp đồng BT; sớm có văn bản ý kiến trình UBND tỉnh về chuyển đổi dự án ĐTXD "Khu nhà ở hoàn trả vốn dự án ĐTXD công trình văn hóa, thể thao, nghĩa trang, đường giao thông các thôn xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT (Khu số 3 thôn Ô Cách)" thành dự án ĐTXD " Khu nhà ở tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh trên địa bàn huyện Yên Phong "; xong trước ngày 30/11/2022.

 

Kim Trung Kiên
Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng Công trình giao thông

Thống kê truy cập

Online : 5212
Đã truy cập : 80628246